Integration för en bättre framtid

Välkommen till Take A Chance AB i Boden!

Take A Chance AB är ett företag som arbetar med två målgrupper. Den ena gruppen är de som väntar svar på asylansökan och den andra målgruppen är de som fått ett positivt beslut. Ensamkommande flyktingbarn på boenden tillhör den första målgruppen.


De som arbetar med ensamkommande barn och unga, oavsett om det är på boende, skola, organisation, föreningar eller myndighet är viktiga vuxna i dessa barn och ungas vardag.


Enligt min erfarenhet vill de viktiga vuxna gärna samtala om glädjeämnen, men även om sådant som de vill förbättra, utveckla och komma vidare med.


Jag informerar om vad asylprocessen innebär och hur man kan ta hand om sig själv när man väntar på besked. Jag erbjuder husmöten där boende och personal kan diskutera angelägna frågor. Min roll är att vara en viktig länk i samtalet. Till ungdomar har jag ett viktigt budskap: Tänk på att ta vara på tiden!


En stor del av informationen går ut på att berätta om det lokala samhället och om olika möjligheter som man kan ta vara på. Enligt min mening börjar lyckad integration med information om värdegrunden, kultur och traditioner och hur det svenska samhället är organiserat. Kring den här typen av ämnen brukar det uppstå många frågor som ungdomar och personal, oavsett verksamhet, vill få svar på.


Ta chansen! Take A Chance!

Läs mer om tjänsterna
tolk

TOLK

Utbildning och förmedling av tolk för ett flertal språk.

Läs mer här
utbildning

UTBILDNING

Vill du hjälpa mig i mitt arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

LÄS MER HÄR
föreläsning

FÖRETAGET

Take A Chance AB finns i Boden och arbetar runt om Norbotten.

HÄR FINNS VI