Take A Chance AB

Take A Chance AB hittar du i Boden. Företaget startades 2013 och drivs av mig, Zia Haydari. Mitt syfte är att vara länken mellan samhället, de som väntar svar på asylansökan och de som fått ett positivt besked. Genom att dela med mig av min egen historia och erfarenheter kan jag informera om de möjligheter som finns för lyckad etablering.


Jag har olika typer av uppdrag där jag möter ungdomar och äldre. Samtalen kan handla om skola, svenska språket, arbetsliv, fritid, kultur och integration. Jag ger information hur samhället fungerar och jag föreläser om det vardagliga livet, men även om framtiden. Vad finns det för faktorer som hjälper en att etablera sig i samhället?


Jag är van vid att samarbeta med olika verksamhet inom kommun och landsting. Även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket.


Företaget tar emot tolkningsuppdrag.

INTEGRATION FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

Företaget arbetar med frågor som rör ensamkommande flyktingbarn och nyanlända invandrare. Hur kan man lyckas i Sverige? Varför är det viktigt att skapa sig ett nätverk? Hur kan man skapa ett nätverk? Vad kräver arbetsgivare av sina blivande anställda? Hur fungerar arbetslivet? Nu har du blivit en medlem i det svenska samhället. Du tar del av både rättigheter och skyldigheter. Vi tar reda på vad det finns för rättigheter och skyldigheter?

Kontakta mig

MINA REFERENSER

Raimo Roininen

Regionchef över Aleris Målet Nord

Mobil: 070-689 81 49

E-post: raimo.roininen@aleris.se


Owe Johansson

Cando Competence AB

Mobil: 070-519 89 99

E-post: owe@cando.nu


Anna-Carin Söderholm

Verksamhetschef Aleris Ensamkommande

Mobil: 070-248 56 06

E-post: anna-carin.soderholm@aleris.se

Zia Haydari

Zia Haydari

Nominerad till Årets Nyföretagare i Boden 2016

Juryns motivering

"Zia Haydari har under sin tid som företagare hunnit bedriva flera olika verksamheter framgångsrikt. Har har med enträgenhet lyckats övervinna de hinder som krävts för att nå framgång. Med sin ödmjuka personlighet lyckas han bygga relationer och har blivit en förebild för andra."

Utsedd till Årets Nybyggare i Norrbotten 2016

Juryns motivering

"Utifrån det egna perspektivet som ett en gång ensamkommande flyktingbarn förmedlar Årets Nybyggare insikter till företagare, kommuner och organisationer som jobbar med integrationsfrågor och nyanlända. Insikter om hur ensamkommande flyktingbarn kan ses som resurser i samhällsutvecklingen och hur de bör bemötas för att kunna utvecklas till sådana. Årets Nybyggare i Norrbotten har trots många hinder på vägen startat ett företag med stor potential, lyckats vända en hopplös situation till en ljus och lär nu andra göra likadant."


Läs mer på:

Sveriges Radio 

 Norrländska Socialdemokraten NSD 

 Norrbottens Affärer