Tolk på plats

Take A Chance AB ställer upp med tolk, både på plats och på telefon. Tolken följer de yrkesetiska regler som finns gällande sekretess och tystnadsplikt och är alltid opartisk och ska tolka allt som sägs.


Take A Chance AB kan erbjuda tolk för ett flertal språk: 

somaliska, dari, engelska, persiska, pashto, tigrinja, arabiska och kurdiska

Hör av er för mer information