Samhällsinformation och utbildning

Take A Chance AB drivs av mig, Zia som själv kom till Sverige 2010 som ensamkommande flyktingbarn. Under min tid i Sverige har jag arbetat för att hjälpa andra ensamkommande flyktingbarn och nyanlända vuxna att klara sin vardag. Detta har jag gjort genom att föreläsa och informera om olika funktioner i samhället. Jag har haft tolkuppdrag i Boden och andra orter i Norrbotten.

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN OCH UNGDOMAR 

Kommunikation, vägledande samtal och aktiviteter med ensamkommande flyktingbarn mellan 14-18 år och äldre är viktigt för att vardagen ska fungera på bästa möjliga sätt. Information om boende, sociala aktiviteter, skolan, arbetslivet, kultur och tradition och svenska språkets betydelse är exempel på engagerande samtalsämnen.

UTBILDNING - PERSONAL

Take A Chance AB hjälper företag som arbetar med ensamkommande flyktingbarn och nyanlända invandrare med utbildning och föreläsningar. Personalen utvecklas i bemötande och beteende hos ungdomarna. Vad är det som fungerar bra och vad finns det för förbättringsmöjligheter? Frågor kring yrkesrollen berörs.


Take A Chance AB erbjuder ett flertal vägledande tjänster för att underlätta arbetet för din personal.


  • Rådgivning och konsultation

  • Samtalsledare på ett boende

  • Husmöten

  • Konflikthantering

  • Trygghet

  • Föreläsning för ungdomar

  • Föreläsning för personal

  • Grundläggande demokratiska värden

  • Integration

  • Tolkning

Klicka här för att boka tid